<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=292546644544618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
tagetik

Tagetik

Oprogramowanie do zarządzania wydajnością

Nowoczesne | Zunifikowane | W chmurze i hybrydowe

Tagetik gwarantuje, że strategiczne operacje realizowane przez firmę są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz że zgodność ta zostanie utrzymana w przyszłości, ponieważ system ten nieustannie śledzi zmiany międzynarodowych przepisów obowiązujących sektor finansowy.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Tagetik

Obsługiwane procesy

Tagetik upraszcza i unowocześnia procesy budżetowania i planowania oraz skraca cykl konsolidacji i zamknięcia. Zapewnia też, że raportowanie jest zautomatyzowane i pochodzi z jednego źródła.

70%

Usprawnienie cyklu planowania

50%

Skrócenie cykli konsolidacji i zamknięcia

40%

Ograniczenie działań w zakresie sprawozdawczości

vision

Tagetik

Performance management

Tagetik to działające w chmurze bezpieczne, niezawodne i elastyczne rozwiązanie zapewniające perfekcyjną obsługę procesów finansowych.

Budgeting & Planning Modeling & Forecasting Financial Consolidation & Close Disclosure & Compliance Reporting & Analysis

Budgeting & Planning

Modeling & Forecasting

Financial Consolidation & Close

Disclosure & Compliance

Reporting & Analysis

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem oprogramowania Tagetik w Polsce.

vision

Tagetik

Korzyści

Przenieś procesy zarządzania finansami na wyższy poziom. Wdrożenie Tagetika zapewni twojej organizacji natychmiastowe korzyści.
 

Ograniczenie ryzyka błędnych lub niezgodnych z przepisami sprawozdań

 

Przyspieszenie i uproszczenie procedur sprawozdawczości dla pracowników

 

Aktywne prognozowanie przyszłych wymogów kapitałowych dzięki narzędziom do modelowania predyktywnego

 

Ograniczenie ryzyka błędnych lub niezgodnych z przepisami sprawozdań

 

Przyspieszenie i uproszczenie procedur sprawozdawczości dla pracowników

 

Aktywne prognozowanie przyszłych wymogów kapitałowych dzięki narzędziom do modelowania predyktywnego

Tagetik

Wybierz Tagetik

Z oprogramowania Tagetik korzystają przedsiębiorstwa o różnych wielkościach i strukturach organizacyjnych oraz działające w wielu branżach.

tagetik

Skontaktuj się z nami

Konrad Wypchło
Data Division Director

© 2017 ITMAGINATION. Wszelkie prawa zastrzeżone.