Innowacja może być usługą
Like what you're reading? Share it!

Innowacja może być usługą

Przezostatnie 10 lat bardzo dużo firm przekonało się, że ich ustabilizowana pozycjana rynku nie jest im dana raz na zawsze i trzeba o nią ciągle walczyć. Musiałyustępować pola zwinnym startupom, zdobywającym klientów szturmem dziękiinnowacyjnym pomysłom, ergonomicznym interfejsom, łamaniu reguł i oferowaniuwyjątkowych doświadczeń przy korzystaniu z ich usług.

Jeśli masz za sobą takiedoświadczenie, a nie wiesz jaka zmiana najskuteczniej będzie budować przewagękonkurencyjną twojego biznesu w erze cyfrowej rewolucji,  rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi „Innovationas a Service”  - przekonuje w rozmowieMarcin Dąbrowski, Chief Innovation Officer w ITMAGINATION.

Innovation-as-a-service(IaaS) to nowość, jeśli chodzi o usługi firmy IT. Na czym dokładnie ta usługapolega?

Marcin Dąbrowski, ITMAGINATION: Najbardziejlubię myśleć o Innovation-as-a-servicejako o procesie uruchamiania startupu dla naszego klienta. Duże firmy, któreaktywnie angażują się w utrzymanie swojej pozycji na rynku często niedostrzegają zmian, jakie się wokół nich dzieją, szczególnie w dobie rewolucjicyfrowej. Celem Innovation-as-a-service jest stworzenie swoistego inkubatorainnowacji w takiej firmie i wspólne wypracowanie rozwiązań i pomysłów, które zmieniąją w pioniera zmian na rynku. W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie wobszarze nowych technologii, w połączeniu z potrzebami i wiedzą branżową postronie klienta, możliwe jest wypracowanie nowych modeli biznesowych, nowychkanałów dotarcia do klienta końcowego oraz poprawę efektywności w różnorakichprocesach organizacji.

Jakie firmynajwięcej zyskują współpracując w tym modelu? Kto i dlaczego powinien wpierwszej kolejności się zainteresować IaaS?

Bez przesady możnapowiedzieć, że na modelu „innowacja jako usługa” skorzysta dziś każdaorganizacja. Ale szczególnie taka, która czuje, że osiągnęła postawione cele wbieżącym modelu swojego biznesu, a teraz musi się bronić przed agresywną konkurencją.Najczęściej zagrożeniem dla takich firm są startupy, które wdrażają nowerozwiązania oparte o nowoczesne technologie z podejściem „mobile-first”, działająna zasadach gospodarki współdzielenia (ang. share-economy)czy w oparciu o model subskrypcyjny. Coraz większe obszary naszej codziennościsą poddawane trendowi „wynajmuj, a nie kupuj”. Dlatego też stale rośnie liczbafirm, które już teraz mierzą się i będą mierzyć z wyzwaniem „jak się odnaleźć wświecie rewolucji cyfrowej” i „jak zachować stabilne przychody i utrzymać lojalnośćswoich klientów”.

No właśnie. Czy imsię to udaje? W jaki sposób można zmierzyć skuteczność projektu realizowanego wmodelu IaaS?

ZałożeniemInnovation-as-a-service jest określenie jasnej strategii na początku projektu wewspółpracy z zamawiającym. Musimy umieć odpowiedzieć sobie na pytanie, cochcemy razem osiągnąć oraz jakie widzimy szanse i zagrożenia. Na następnychetapach metodologii IaaS każdy pomysł i każda decyzja powinny być weryfikowanewzględem tej strategii i postawionych celów. Mogą one być różnie definiowane, alenajprostszym z nich jest przychód i zysk. Ostatecznie każda firma i każdyzarząd są rozliczani z wyników finansowych, a optymalizacja ROI (zwrot zinwestycji) jest głęboko wpisana w założenia IaaS. Stąd nacisk na błyskawicznąweryfikację pomysłów w formie prototypów i szybkie wytwarzanie gotowychrozwiązań, by w jak najkrótszym czasie i jak najmniejszym kosztem dojść doetapu uruchomienia produktu i weryfikacji, czy pokładane w nim założenia sięsprawdzają.

Dlaczego klientpowinien z Wami w ten sposób współpracować? Jaką kluczową wartość dajeITMAGINATION klientowi w ramach IaaS?

IaaS to rodzajframeworku, metodologii. Zaczynając od potrzeb i strategii, w 4 kolejnych jasnowyznaczonych krokach, dochodzimy do działających produktów gotowych dowdrożenia. Zespół po stronie ITMAGINATION działa z klientem przez cały tenproces, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie innowacji do jego oczekiwań imodelu biznesowego. Pomysły na innowacje muszą być ciągle udoskonalane iweryfikowane na każdym etapie – otaczająca nas rzeczywistość nie stoi w miejscu.Dlatego kładziemy duży nacisk na to, aby etap budowy prototypów i produktów gotowychdo wdrożenia produkcyjnego był realizowany w sposób możliwie zwinny, w krótkichcyklach i w stałej komunikacji z klientem. W ITMAGINATION dysponujemy szerokąwiedzą rynkową i kompetencjami z zakresu big data, sztucznej inteligencji,projektowania user experience, budowy aplikacji mobilnych czy wdrażaniarozwiązań w oparciu o chmury publiczne. Realizujemy projekty w tych obszarachdla najbardziej wymagających klientów w Polsce i na świecie. Naszedoświadczenie pozwala, aby przy każdej decyzji, czy to w zakresie designuaplikacji, czy wyboru komponentów i architektury, kluczowa była minimalizacjaczasu dostarczenia gotowego produktu i maksymalizacja korzyści dla klienta.

Czy są już jakieśprzykłady udanej współpracy ITMAGINATION w tym zakresie?

Oczywiście, i todosyć dużo. Przez ostatnie 10 lat zrealizowaliśmy bardzo wiele projektów, zpośród których większość polegała właśnie na wdrożeniu innowacyjnegorozwiązania u klienta.

Czyli macie jużsporo doświadczenia. A co uważasz za największe wyzwanie we współpracy zklientem w modelu IaaS?

Zdecydowanieotwartość na nowe pomysły i zdolność do adaptacji do zmian. Świat, w którymżyjemy, w dobie rewolucji cyfrowej, niesamowicie przyspieszył. Przez ostatnie10 lat bardzo dużo firm przekonało się, że ich ustabilizowana pozycja na rynkunie jest im dana raz na zawsze i trzeba o nią ciągle walczyć. Innovation as aService jest pomyślane właśnie dla takich firm, które czują, że potrzebująnowego wiatru w żagle, ale nie wiedzą, gdzie powinny zacząć. Wyzwaniem w IaaSjest również fakt, że inicjatywy prawdziwie innowacyjne wymagają bardzoszerokiej współpracy wielu osób i działów w organizacji. Od IT po sprzedaż imarketing. Wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie technologii zazwyczaj jestdomeną CTO (ang. Chief Technology Officer)czy dyrektorów IT, ale bez wsparcia części „handlowej” firmy niewiele uda się uzyskać.

A jaka jest rola firmyw tym procesie? Co powinna zrobić, aby w jak największym stopniu skorzystać zprojektu IaaS?

ITMAGINATION zawsze rozpoczynaIaaS z workiem własnych pomysłów na to, jak poprawić działanie danej firmy, alepamiętajmy, że wśród samych jej pracowników drzemie ogromny potencjał. Najważniejszesą otwarte głowy i gotowość do zmian. Motto ITMAGINATION „To empower theinnovator in all of us” jak najbardziej dotyczy też osób zaangażowanych wprojekt po stronie klienta. Wdrażając IaaS pomagamy odkryć pomysły, zweryfikowaćje od strony mocnych i słabych stron i „doszlifować”, by mogły się staćprawdziwie innowacyjnymi produktami gotowymi do wdrożenia.

Wspomniałeś o dobierewolucji cyfrowej, w której obecnie jesteśmy. Z tym, że doba ta trwa już oddobrych kilkunastu lat. Dlaczego więc usługi typu IaaS pojawiły się na rynkudopiero teraz?

To dobre pytanie.Myślę, że kluczowa tu jest dojrzałość i samoświadomość dużych firm. Jakpokazało badanie przeprowadzone przez Microsoft w Europie Środkowo-Wschodniej iopublikowane w raporcie „Przewodnik po przyszłości”, tylko 23 proc.ankietowanych firm postrzega samych siebie jako inicjatorów przełomowych zmianw swoim sektorze. Korporacje coraz wyraźniej widzą zagrożenie ze stronymniejszych graczy, którzy korzystając ze zdobyczy technologicznych, atakują dotychczasowychliderów. Dużą rolę w tym odgrywają nowe modele biznesowe, które rozbijają wcześniejszysposób czerpania zysków w określonym sektorze. Przykładem mogą być rosnące jakgrzyby po deszczu serwisy typu marketplace. Również coraz szybciej zmieniająsię oczekiwania konsumentów, którzy chcą od firm wyższej jakości, wygody,szybkości. Do tego, ogromne znaczenie ma oczywiście rewolucja „smartphonowa” – odrana do nocy non-stop jesteśmy online i tam też coraz więcej konsumujemy.

A jak na IaaS mogązyskać klienci końcowi, czyli konsumenci? Jakie innowacje ITMAGINATION oferujefirmom już dziś?

Dwie najważniejszeinnowacje oferowane przez nas, które powinny zainteresować natychmiast każdegoCTO, to Behaviolytics® i RPA.

Behaviolytics® tonarzędzie, które pozwala na analizę zachowań klientów w czasie rzeczywistym.Odbywa się to na podstawie wszelkich dostępnych danych, np. sposobu korzystaniaz systemu internetowego firmy, oraz wyciąganiu wniosków, które mogą posłużyć dolepiej spersonalizowanej oferty czy wiarygodniejszej oceny ryzyka. Korzyści zzastosowania Behaviolytics® są obopólne – i dla firmy, która wie więcej oswoich klientach i uzyskuje wyższe wskaźniki konwersji dzięki ofertomdopasowanym do poszczególnych osób, i dla klienta, który ma prostszy wybór ilepsze warunki, jeśli jego profil na to wskazuje.

RPA, Robotic Process Automation, pozwala narealizowanie innowacji również w procesach wewnętrznych firm. Najważniejszymcelem RPA jest optymalizacja i ograniczenie kosztów. Nowoczesne technologie,wspierane przez narzędzia sztucznej inteligencji, uczenie maszynowe, przetwarzaniejęzyka naturalnego i obrazów pozwalają na zautomatyzowanie bardzo wielu czynności,które dotychczas musiały być realizowane ręcznie lub półautomatycznie.

A co otrzymujekonsument w wyniku zastosowania tych rozwiązań?

Lista produktówkońcowych jest bardzo długa. W branży handlowej to będą np. wirtualneprzymierzalnie czy tzw. Digital Advertisment, czyli zakupy online poprzezzeskanowanie kodu z plakatu lub bilbordu, z reklamy w telewizji lub na stronieinternetowej. Ponadto, w ramach IaaS wdrażamy takie innowacje, jak Happy Hours –obliczając daty i godziny dokonywania zakupów przez konkretnego użytkownika,jesteśmy w stanie precyzyjnie dostarczać ofertę spersonalizowaną pod jegozwyczaje i zasoby pieniężne. Na całym świecie zyskuje na popularności teżmożliwość realizacji odroczonej płatności. Polega ona na tym, że podczasdokonania zakupu, aplikacja mobilna oferuje konsumentowi automatycznerozłożenie płatności na raty lub możliwość zapłacenia za wszystkie zakupy razem,po wystawieniu przez sklep faktury na koniec danego miesiąca.

Które innowacjeTwoim zdaniem mają szansę przeprowadzić rewolucję na rynku usług i dlaczego?

Na rynku usługkluczowe jest dotarcie do klienta z najlepszą możliwą ofertą, dopasowaną dojego potrzeb i oczekiwań, dokładnie wtedy, kiedy jej potrzebuje. A jeśli mówimyo konsumencie, to najprawdopodobniej powinna to być oferta kierowana wprost naekran smartphona. Większość firm dysponuje danymi, które pozwoliłyby ten celosiągnąć, ale nie zdają sobie z tego sprawy. Nie mają aplikacji mobilnych,które byłyby wystarczająco interesujące dla klientów, by z nich korzystać na codzień. W naszym procesie Innovation as a Service w pierwszej kolejnościskupiamy się właśnie na tych aspektach działalności firmy.

Our Partners & Certifications
Microsoft Gold Partner Certification 2021 for ITMAGINATION
ITMAGINATION Google Cloud Partner
AWS Partner Network ITMAGINATION
ISO 9001 ITMAGINATIONISO-IEC 27001:2013 ITMAGINATION
© 2024 ITMAGINATION. All Rights Reserved. Privacy Policy