ITMAGINATION Złotym Partnerem Microsoft Dziesiąty Rok z Rzędu
Like what you're reading? Share it!

ITMAGINATION Złotym Partnerem Microsoft Dziesiąty Rok z Rzędu

Certyfikacje gigantów technologicznych  na rynku stają sięstandardem we współpracy z międzynarodowymi klientami. Możliwość uzyskaniacertyfikatu od firmy Microsoft to potwierdzenie kompetencji pracowników orazwyróżnienie na tle innych firm. Uzyskanie tytułu Złotego Partnera ma na celuprzede wszystkim przygotować organizację na konkretne potrzeby klientów.

ITMAGINATION od wielu lat jest Partnerem Microsoftu i co roku poddaje się szczegółowym inspekcjom, by uzyskaćtytuł Złotego Partnera w coraz to nowych obszarach. W tym roku najwyższy możliwy poziom ekspercki naszafirma uzyskała w: Security, Cloud Productivity, Datacenter, Cloud Platform,Collaboration and Content, Application Development, Data Platform, DataAnalytics, DevOps i Application Integration. Ponadto otrzymaliśmy równieżtytuł Srebrnego Partnera w zakresie Project and Portfolio Management. 

“Tytuł Złotego PartneraMicrosoftu to dla nas ogromne wyróżnienie, i zarazem wyzwanie. Jedną zwartości, którą kierujemy się w ITMAGINATION, to partnerstwo, zarówno wzespole, jak i z naszymi klientami. Słuchamy ich potrzeb i spełniamy wymagania,aby dostarczyć innowacyjne, jakościowe rozwiązania z korzyścią dla obu stron.Chcemy ciągle podwyższać standard oferowanych przez nas usług, dlategokonsekwentnie zatrudniamy doświadczonych specjalistów i na bieżąco trenujemyzałogę w dostarczanych przez Microsoft technologiach poprzez wewnętrzny systemtreningowy. Tym bardziej cieszy nas kolejne wyróżnienie od wieloletniegoPartnera” mówi Paweł Borowski, członek zarząduITMAGINATION. 

Główne zalety posiadania tytułu Złotego Partnerato gwarancja profesjonalnego wsparcia ekspertów, których kompetencje sąsprawdzane każdego roku. ITMAGINATION może poszczycić się również innymi,międzynarodowymi certyfikacjami. Nasza organizacja zdobyła certyfikat ISO/IEC27001/2013, który poświadcza najwyższy standard bezpieczeństwa informacji.Oprócz tego otrzymaliśmy także wyróżnienie ISO 9001:2015, który potwierdza, żefirma spełnia wymagania systemu zarządzania jakością.  

Takiemiędzynarodowe certyfikaty to ważny sygnał dla zagranicznych klientów, którzyzwracają uwagę na bezpieczeństwo wrażliwych danych, kompetencje załogi, którązatrudnią i ogólne doświadczenie w pracy w międzynarodowych środowiskachtechnologicznych. Tego typu certyfikaty to standard dla firm, które chcąwalczyć o zagranicznych klientów i móc pracować ze znanymi, światowymi markami.

Our Partners & Certifications
Microsoft Gold Partner Certification 2021 for ITMAGINATION
ITMAGINATION Google Cloud Partner
AWS Partner Network ITMAGINATION
ISO 9001 ITMAGINATIONISO-IEC 27001:2013 ITMAGINATION
© 2024 ITMAGINATION. All Rights Reserved. Privacy Policy