Multi-cloud – co to jest i dlaczego jest potrzebny każdej firmie?
Like what you're reading? Share it!

Multi-cloud – co to jest i dlaczego jest potrzebny każdej firmie?

Już większość firmna polskim rynku przekonała się, że chmura publiczna jest właściwą strategią idobrym sposobem na zarządzanie danymi. Często jednak przywiązują się do jednegodostawcy chmury, co uzależnia firmę od powodzenia jego biznesu.

Dobrymzabezpieczeniem danych i aplikacji przechowywanych w chmurze jest podejście Multi-cloud. Pozwala ono na minimalizację kosztów, niezależność od dostawcyoraz szeroki wachlarz usług.

Historia cloud zaczęła się od niewielkiego eksperymentu w siedzibie Amazonaw roku 2006. W 2018 roku, według danych Canalys, ten rynek na świecie wart był ponad80 mld dolarów. W ciągu ubiegłego roku urósł aż o 46 proc. Według Gartneraliderami branży chmury publicznej są AWS, Microsoft Azure oraz Google CloudPlatform. ITMAGINATION posiada kompetencje i doświadczenie we wdrażaniu wkażdej z tych platform.

Chmura to standard,sięgaj po więcej

W Polsce migracja danych i aplikacji biznesowych do chmur publicznych równieżstaje się normą. Wraz z rozwojem takich obszarów jak Big Data, gdzie operujesię na niewyobrażalnie dużych zbiorach danych, czy wdrażaniem narzędzi sztucznejinteligencji (AIOps), opieranie usług IT w firmach jedynie na własnejinfrastrukturze jest niemożliwe lub bardzo nieefektywne ekonomicznie. Mającjednego dostawcę chmury, w której przechowuje się już dane i aplikacje, wartopomyśleć o strategii Multi-cloud.

W najprostszymtłumaczeniu Multi-cloud to współpraca firmy z więcej niż jednym dostawcą chmury publicznej. Dlaczegowarto mieć więcej niż jednego partnera? Przede wszystkim jest to kwestia kosztów,bezpieczeństwa, zapewnienia wysokiej dostępności usług oraz uniknięcie tzw. vendor lock-in: taksilnego uzależnienia od jednego dostawcy, że jakiekolwiek jego problemy będą miałynegatywny wpływ na działalność zleceniodawcy.

Dwie chmury, jedencel

W praktyce możnamówić o dwóch zasadniczych powodach do korzystania z Multi-cloud. Po pierwsze,warto wejść we współpracę z więcej niż jedną chmurą, bo można wtedy mieć dostępdo różnych poszczególnych usług zależnie od naszych potrzeb i scenariuszyużytkowania. Choć większość chmur na rynku oferuje bardzo podobny zestaw usług,czy to w formie IaaS (Infrastructureas a Service), PaaS (Platform as a Service) czy FaaS (Feature as a Service), tojednak te małe różnice w rozwiązaniach AWS (Amazon Web Services), GCP (GoogleCloud Platform) czy Azure mogą mieć dla nas ogromne znaczenie. Nie ma potrzebygodzić się na gorsze (przynajmniej w danym przypadku użycia) rozwiązanie tylkodlatego, że zdecydowaliśmy się już na swojego dostawcę i nie chcemy umowy zkolejnym.

Nawiązanie współpracyz wiodącymi dostawcami chmury jest proste – ITMAGINATION pośredniczy w tym procesie, realizującprojekty dla swoich klientów. Co więcej, postęp technologiczny oraz powszechnieużywane otwarte standardy i API pozwalają na zbudowanie rozwiązania informatycznego,które korzysta z wielu usług od różnych dostawców w sposób nie podnoszącykosztów i nie zagrażający bezpieczeństwu danych. Przykładowo, w wyniku testówprzeprowadzonych przez ITMAGINATION dla jednego z projektów, zdecydowaliśmy sięna wykorzystanie rozpoznawania obrazów, jakie oferuje IBM Watson Visual Recognition. Dla naszegoscenariusza Watson dawał najdokładniejsze wyniki. Jednak nie chcieliśmy utrzymywaćcałego rozwiązania w chmurze IBM, przede wszystkim ze względu na wyższe koszty.Dlatego główne komponenty aplikacji zostały wdrożone na Azure App Service. W rezultacie dwiechmury współpracują razem dla osiągnięcia celu biznesowego, co dla użytkownikakońcowego oczywiście nie ma najmniejszego znaczenia.

Być cloud-agnostic

Drugim powódem, żebyprzekonać się do Multi-cloudjest podejście zwane cloud-agnostic. Jego celem jest taka budowa aplikacji i systemów IT, aby były oneniezależne od dostawcy chmury publicznej, na barkach której działają. cloud-agnosticumożliwia uruchomienie aplikacji, usługi, systemu informatycznego – przykładowow Azure zamiast w AWS – za naciśnięciem jednego guzika lub przynajmniej kilkudrobnych zmian w procesie ciągłej integracji i ciągłego dostarczenia (Continuous Integration, Continuous Delivery). I choć są istotne różnice u poszczególnych dostawców, jest dużowspólnych charakterystyk poszczególnych chmur. Wynikają one z faktu, że chmurysą w dużej mierze oparte o typowe dla całego współczesnego świata IT rozwiązaniaopen-source,jak chociażby system operacyjny Linux.

Programiści i specjaliści DevOps wypracowali całe zestawy narzędzi, które pozwalają osiągnąć cel bycia cloud-agnostic.Wśród najważniejszych z nich to kontenery technologiczne, takie jak Docker,które pozwalają na spakowanie i odizolowanie kodu aplikacji i danych w jednąpaczkę, oraz platformy do zarządzania nimi, np. Kubernetes. Zgodnie z najnowszymitrendami w budowie systemów informatycznych, które w ITMAGINATION wykorzystujemyna co dzień, architektura systemu powstaje na podstawie mikroserwisów hostowanychwłaśnie jako kontenery. Takie są również wytyczne fundacji Cloud Native ComputingFoundation (CNCF.io), która opiekuje się projektem Kubernetes. I choć Kubernetespowstał jako projekt Google i stanowi „kręgosłup” Google Cloud Platform oraz wszystkichusług Google (Mapy, Gmail, wyszukiwarka), gdzie niezawodność i skalowanie zależnie od liczbyużytkowników jest najwyższym priorytetem, został przekształcony w projekt open source pod zarządem CNCF. Dziśkontenery i ich orkiestracja są odpowiedzialne za ogromny ruch cloud-agnostic i umożliwiająrealizację scenariusza Multi-cloud.

Our Partners & Certifications
Microsoft Gold Partner Certification 2021 for ITMAGINATION
ITMAGINATION Google Cloud Partner
AWS Partner Network ITMAGINATION
ISO 9001 ITMAGINATIONISO-IEC 27001:2013 ITMAGINATION
© 2024 ITMAGINATION. All Rights Reserved. Privacy Policy