Wyniki ITMAGINATION w 2019 r.: wzrost zysku o 88 proc., już zdecydowana większość z rynku globalnego
Like what you're reading? Share it!

Wyniki ITMAGINATION w 2019 r.: wzrost zysku o 88 proc., już zdecydowana większość z rynku globalnego

W 2019 roku polska firma ITMAGINATION uzyskała skonsolidowane przychody na poziomie ponad 90 mln zł. Wyraźnej poprawie uległ zysk netto, który wyniósł ponad 9 mln zł, o 88 proc. więcej w ujęciu do roku.

Wzrost zyskówwynika głównie z rozwoju na rynkach zagranicznych. Ich udział wynosi już blisko70 proc. To realizacja długoterminowej strategii spółki.

Po wprowadzeniu korekt do strategii na przełomie 2018 oraz 2019 roku, ITMAGINATIONzaliczyła kolejny dobry rok. Jest to zasługa zmian w zarządzie oraz postawieniuna rozwój międzynardowy, oparty o świadczenie innowacyjnych usług w branży fintech oraz dla spółek technologicznych. Firma stale koncentruje się na budowaniu trwałych fundamentów, które pozwolą bezpiecznierealizować strategię międzynarodowej ekspansji.

Rok temuzakładaliśmy, że kontrakty zagraniczne będą stanowiły około 70 proc. naszych przychodów.Dziś możemy powiedzieć, że zrealizowaliśmy ten cel. Jesteśmy dumni, żedotychczasowi klienci decydują się na przedłużenie współpracy oraz, że donaszego portfolio dołączają kolejne projekty. W minionym roku rozpoczęliśmy pracedla międzynarodowych liderów m. in. z branży finansowej i automotive. W większości świadczymy usługi dla dużych korporacji, którym zależy na solidnympartnerze. ITMAGINATION dostarcza oczekiwaną jakość od ponad 11 lat. Dzięki nowym kontraktom, rok 2020 jest obfity w nowe wyzwania – mówi Daniel Arak,współzałożyciel i członek zarządu ITMAGINATION.

W 2019 roku firma istotnie zwiększyła rentowność. Wpływ na taki wynik miała poprawaefektywności kosztowej i operacyjnej. Zespoły ITMAGINATION działają teraz wnowej formule, która polega na lepszym wykorzystaniu kompetencji każdegospecjalisty oraz wprowadzeniu modelu Innovation as a Service. Firma postawiłana rozwój pracy zdalnej, co pozwoliło na alokację większych środków nawynagrodzenia dla ekspertów.

ITMAGINATION jakoinnowacyja firma technologiczna mocno stawia na rozwój usług w chmurze.Rozwiązania cloud są obecnie jednym z dominujących trendów na rynku IT, atechnologia jest wykorzystywana przez firmy z większości sektorów gospodarki. ITMAGINATIONświadczy usługi implementacji zarządzania danymi na najlepszych globalnych platformach- Microsoft, Google i AWS.

Od początkuistnienia ITMAGINATION wyróżnialiśmy się tym, że nasza firma jest elastyczna iefektywna. Zatrudniamy obecnie około 450 specjalistów. Możemy nazwać się dużąorganizacją, ale wciąż jest w nas motywacja, aby działać zwinnie i pokazywaćświeżość. Każdego roku dokładamy starań, aby reagować na zmiany rynkowe i oczekiwania klientów. Jeśli chmura staje się przyszłościąbiznesu IT, my już to widzimy i czekamy z gotowymi rozwiązaniami – dodaje Daniel Arak.

Na początku 2020 roku ITMAGINATION dokonała przejęcia firmytworzącej interfejsy mobilne - Maise
z Krakowa. Dzięki akwizycji spółka poszerzy portfolio świadczonych usług, a kliencifirmy będą otrzymywali wsparcie najwyższej jakości w zakresie User Interface iUser Experience.

Our Partners & Certifications
Microsoft Gold Partner Certification 2021 for ITMAGINATION
ITMAGINATION Google Cloud Partner
AWS Partner Network ITMAGINATION
ISO-IEC 27001:2013 ITMAGINATION ISO 9001 ITMAGINATION
© 2024 ITMAGINATION, A Virtusa Company. All Rights Reserved.