<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=292546644544618&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
itmagination
Choose or type what you need to be done
Imagine Done.

Portfolio

See what we do

We help our clients to innovate by providing professional software development services, data analytics and outsourcing.

Testimonials

They trust us

{home_testimonials_pl=
Skanska S.A. Bank BGŻ Microsoft Polska Danone Narodowy Fundusz Gwarancyjny SA, KRD Group mBank
Szymon Małachowski Wiesław Barcikowski Dominik Asłan Marcin Łobejko Michał Pawlik Artur Lewandowski
Koordynator IT Dyrektor Departamentu Rozwoju Usług IT Partner Sales Executive Business Systems Managers Prezes Zarządu Dyrektor Departamentu Rozwoju i Utrzymania Porftela Aplikacji C
Polecamy firmę ITMAGINATION Sp. z o.o. jako godnego zaufania partnera biznesowego oraz twórcę dedykowanych rozwiązań informatycznych. Nasze dotychczasowe doświadczenie ze współpracy z firmą ITMAGINATION Sp. z o.o. potwierdzają ekspercką wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm zespołu, co pozwala polecić firmę jako wykonawcę rozwiązań z obszaru SharePoint. ITMAGINATION to najbardziej dynamiczna i elastyczna organizacja na polskim rynku partnerskim. W kompleksowy sposób wspiera klientów w zakresie konsolidacji i lepszego wykorzystania danych liczbowych celem wzrostu efektywności biznesowej. W obszarze Performance Management, ITMAGINATION promuje i wdraża skuteczną platformę Tagetik będącą nowoczesną konkurencją dla mało elastycznych, i drogich rozwiązań konkurencji. Firma ITMAGINATION dała poznać się jako profesjonalny partner, działający na zasadach przejrzystości i partnerstwa. Konsultanci oddelegowani do prac wykazali się wiedzę ekspercką, doświadczeniem oraz profesjonalnym podejściem, które przyczyniło się do sukcesu projektów.Rekomendujemy firmę ITMAGINATION jako profesjonalnego dostawcę usług Business Intelligence. eFaktoring.pl będący marką Grupy KRD rozpoczął współpracę z ITMAGINATION w marcu 2015 roku. Celem była realizacja strategii wejścia grupy w innowacyjny obszar FinTech z produktami dedykowanymi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. ITMAGINATION wdrożyło w pierwszej kolejności innowacyjną na polskim rynku platformę elektronicznych usług faktoringowych. Dedykowane oprogramowanie dostarczone przez ITMAGINATION umożliwia przedsiębiorcom przystąpienie i skorzystanie z faktoringu w 15 minut. Cenię ITMAGINATION za partnerskie podejście w stosunku do klienta, biznesową skuteczność w działaniu oraz najwyżej klasy profesjonalizm. mBank współpracuje z ITMAGINATION od marca 2015 r. Zespół konsultantów firmy wspiera nasz bank m.in. w obszarze developmentu, testów i analizy. Polecam ITIMAGINATION ze względu na partnerskie podejście do klienta, profesjonalizm oraz wiedzę konsultantów.
           
, home_testimonials_en=
Narodowy Fundusz Gwarancyjny SA, KRD Group Trakcja PRKiI Microsoft Polska mBank Danone Skanska S.A.
Michał Pawlik Jakub Żwirek Dominik Asłan Artur Lewandowski Marcin Łobejko Szymon Małachowski
President of the Management Board Director of IT Department Partner Sales Executive Director of Development and Maintenance Application Portfolio C Department Business Systems Managers IT Coordinator
The cooperation between eFaktoring.pl, a KRD Group brand and ITMAGINATION began in March 2015. The objective was to achieve the group’s entry into the innovative FinTech area with products dedicated to small and medium enterprises. In the first place, ITMAGINATION implemented an electronic factoring services platform, an innovative product on the Polish market. The dedicated software provided by ITMAGINATION means it takes businesses 15 minutes to sign up and start using factoring. I value ITMAGINATION for their partner based approach to customers, business effectives and professionalism which is second-to-none. ITMAGINATION company exhibited professionalism, its actions were transparent and based on business partnership practices. The consultants assigned to the works showed expert knowledge, experience and maintained a professional approach, all of which contributed to the success of the projects. ITMAGINATION is the most dynamic and flexible organisation on the Polish Partner sales market. It provides comprehensive support to its clients within the scope of consolidation and better use of numerical data, facilitating improved business efficiency. In the area of Performance Management, ITMAGINATION promotes and implements Tagetik, an effective state-of-the-art platform able to hold its own when compared with inflexible and expensive solutions by its competitors. mBank’s cooperation with ITMAGINATION dates back to March 2015. A team of ITMAGINATION consultants supports mBank within the scope of development, testing, analyses. I recommend ITMAGINATION for a partner based approach to clients, professionalism, abilities and knowledge of their consultants. ITMAGINATION Sp. z o.o. exhibited professionalism, its actions were transparent and based on business partnership practices. The consultants assigned to the works showed expert knowledge, experience and maintained a professional approach, all of which contributed to the success of the projects. We wholeheartedly recommend ITMAGINATION as a professional provider of Business Intelligence services. We recommend ITMAGINATION Sp. z o.o. as a trustworthy business partner and developer of IT solutions.
nfg trakcja ms mbank danone skanska
, home_testimonials_de=
Narodowy Fundusz Gwarancyjny SA, KRD Group Trakcja PRKiI Microsoft Polska mBank Danone Skanska S.A.
Michał Pawlik Jakub Żwirek Dominik Asłan Artur Lewandowski Marcin Łobejko Szymon Małachowski
Vorstand Vorsitzender IT-Departament Direktor Partner Sales Executive Director of Development and Maintenance Application Portfolio C Department Business Systems Managers IT Koordinator

eFaktoring.pl, eine Marke der Gruppe KRD hat die Zusammenarbeit mit ITMAGINATION im März 2015 begonnen. Zielstellung war die Strategieumsetzung für den Eintritt der Gruppe in den innovativen FinTech-Bereich mit Produkten für Klein-und Mittelunternehmen. ITMAGINATION hat zuerst eine auf polnischem Markt innovative Plattform für elektronische Factoring-Dienstleistungen implementiert. Die von ITMAGINATION gelieferte maßgeschneiderte Software ermöglicht den Unternehmern nach einer Anmeldung das Nutzen von Factoring-Dienstleistungen innerhalb von 15 Minuten.

Ich schätze ITMAGINATION für einen partnerschaftlichen Umgang mit den Kunden, ihre geschäftliche Wirksamkeit im Handeln sowie den Professionalismus von höchster Klasse.

Die Firma ITMAGINATION lies sich als professioneller Partner, der nach der Regeln der Transparenz und Partnerschaft handelt, kennen lernen. Die delegierten Berater erwiesen ihr Fachwissen, Erfahrung und professionellen Ansatz, die zum Erfolg der Projekte beigetragen hat.

ITMAGINATION ist die dynamischste und flexibelste Organisation auf dem polnischen Partnermarkt. Sie unterstützt auf eine komplexe Weise die Kunden im Bereich der Konsolidierung und besserer Nutzung von Zahlendaten zur Erhöhung der geschäftlichen Effizienz. Im Bereich Performance Management, empfiehlt und implementiert ITMAGINATION eine wirksame Tagetik-Plattform, die sich als moderne und wettbewerbsfähige Lösungen im Vergleich mit dem wenig flexiblen und teuren Systemen der Mitbewerber erwiesen hat.

mBank arbeitet seit März 2015 mit ITMAGINATION zusammen. Das Beraterteam der Firma unterstützt unsere Bank unter anderem im Bereich der Entwicklung, Testen und Analysen.

Ich empfehle ITMAGINATION aufgrund des partnerschaftlichen Umgang mit Kunden, Professionalismus und Wissen der Berater.

Die Firma ITMAGINATION lies sich als professioneller Partner, der nach der Regeln der Transparenz und Partnerschaft handelt, kennen lernen. Die delegierten Berater erwiesen ihr Fachwissen, Erfahrung und professionellen Ansatz, die zum Erfolg der Projekte beigetragen hat.

Wir empfehlen die Firma ITMAGINATION als einen professionellen Lieferanten von Business Intelligence-Dienstleistungen.

Wir empfehlen die Firma ITMAGINATION Sp. z o.o. als zuverlässigen Geschäftspartner und Entwickler von maßgeschneiderten IT-Lösungen.

nfg trakcja ms mbank danone skanska
}

Join us

Hot Jobs

One of the fastest growing technology services company in Central and Eastern Europe

Our story Read our story

Updates

What's new

 • Weekend Readings: The Mistakes of New Programmers, Why You Can’t Automate Everything, and the Future of Smart Buildings
  27 April | Development
  Weekend Readings: The Mistakes of New Programmers, Why You Can’t Automate Everything, and the Future of Smart Buildings
  27 April | Development

  What are the most common mistakes of new programmers? Can everything be automated? Are “smart buildings” the future? Weekend Readings knows!

  Read more >
 • Weekend Readings: A New Front-End Handbook, Digital Addiction, and the Psychology of Rating Systems
  20 April | Development
  Weekend Readings: A New Front-End Handbook, Digital Addiction, and the Psychology of Rating Systems
  20 April | Development

  What’s new in the world of front-end development? Are we all truly “digital addicts?” How do online rating systems really work? Read on to find out!

  Read more >
 • Weekend Readings: Internet Explorer’s Innovations, A Decade of Stack Overflow, and AI in HR
  13 April | Development
  Weekend Readings: Internet Explorer’s Innovations, A Decade of Stack Overflow, and AI in HR
  13 April | Development

  Should we be grateful for Internet Explorer? How are chatbots and AI changing human resources? Does anyone believe that Stack Overflow is 10 years old already? You have questions, we have answers!

  Read more >
View all news

Technologies, platforms and partners

Our tools

Get in touch

Offices & contact form

Contact form

New York

30 Broad Street, 14th floor

New York, NYC 10004

tel: +1 857 208 7275

Warszawa

Chmielna 85/87

00-805, Warszawa

tel: +48 (22) 654 40 60

Lublin

Tomasza Zana 39A

20-634, Lublin

tel: +48 (22) 654 40 60

Płock

Graniczna 46J

09-506, Płock

tel: +48 (22) 654 40 60

Kraków

Pawia 24

31-154, Kraków

tel: +48 (22) 654 40 60

Wrocław

Łaciarska 4, p. 106

50-104, Wrocław

tel: +48 (22) 654 40 60

Gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-646, Gdynia

tel: +48 (22) 654 40 60

Warszawa

Lublin

Płock

Kraków

Wrocław

Gdynia

USA

Poland

Contact

Offices

Warszawa

Chmielna 85/87

00-805, Warszawa

tel: +48 (22) 654 40 60

Lublin

Tomasza Zana 39A

20-634, Lublin

tel: +48 (22) 654 40 60

Płock

Graniczna 46J

09-506, Płock

tel: +48 (22) 654 40 60

Kraków

Pawia 24

31-154, Kraków

tel: +48 (22) 654 40 60

Wrocław

Łaciarska 4, p. 106

50-104, Wrocław

tel: +48 (22) 654 40 60

Gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-646, Gdynia

tel: +48 (22) 654 40 60

New York

30 Broad Street, 14th floor

New York, NYC 10004

tel: +1 646 480 4858

© 2017 ITMAGINATION. All Rights Reserved.